СОБЫТИЯ & ФАКТЫ

Мифы о зарплате в тысячи долларов в Польше: почему заработки теряют смысл

 

 
Бюджет Херсонской области на 2022 год – один из самых маленьких в Украине

 

 
Володимир Яценко – успішний керівник та людина багатостороннього творчого таланту

 
Окружна дорога та новий міст на Острів: громадськості представили зміни до Генерального плану Херсона

 
Бюджет Херсона поповниться на 650 тис. грн.: їх стягнуть із забудовника

 
В Херсоне мошенники выманивают у доверчивых горожан десятки тысяч гривен

 
В Херсоне депутат от «Слуги народа» положил похоронный венок под ворота дома зама мэра (видео)

 
В обласній лікарні Херсона відновив роботу центр малоінвазивних урологічних технологій

 
У Херсоні депутати вимагають прискорити роботу з освітлення пішохідних переходів міста

 
Херсонцы отказались переименовать улицу Московскую

Оставить старое название проголосовало большинство жителей

 

НОВОСТИ УКРАИНЫ И МИРА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ЗАКОННОСТІ В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2011 РІК (Ч.2)
07.03.2012 19:50

7. Стан прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні заходів примусового характеру.

При здійсненні прокурорського нагляду особлива увага зверталася на додержання законності та строків тримання громадян, вимог законодавства щодо режиму, матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених.

За результатами розгляду 408 документів реагування до дисциплінарної відповідальності притягнуто 284 посадові особи. Із місць застосування примусових заходів органів внутрішніх справ та штрафних приміщень установ виконання покарань і попереднього ув’язнення прокурорами звільнено 52 незаконно утримувані особи. Порушено 8 кримінальних справ у сфері службової діяльності та з корупційними ознаками відносно працівників органів та установ управління Державної пенітенціарної служби в області, з яких 7 направлено до суду.

Результати наглядової діяльності загалом позитивно вплинули на стан додержання законності у цій сфері.

Зменшилася заборгованість із заробітної плати перед особами, звільненими з місць позбавлення волі, за втручання прокуратури їм виплачено близько 65 тис. грн., проте залишаються несплаченими ще       222,1 тис. грн.

Унаслідок вжитих заходів покращився стан законності в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ, виключено випадки безпідставного тримання у них громадян понад встановлений законом 10- денний строк, кількість яких упродовж 2010 року становила 63 особи.

Вжитими заходами вдалося домогтися певної стабілізації рівня рецидивної злочинності серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. У 2011 році ними вчинено 214 злочинів. Проте стан профілактичної роботи з особами вказаної категорії потребує суттєвої активізації.

Завдяки прокурорському втручанню вирішено питання про перенесення слідчого ізолятору та виправної колонії, в якій утримуються засуджені, хворі на туберкульоз, за межі міста.

Водночас, незважаючи на зниження рівня заборгованості зі сплати засудженими до позбавлення волі аліментів на утримання неповнолітніх дітей та відшкодування моральної і матеріальної шкоди, завданої злочинами, адміністраціями установ виконання покарань області грошові кошти стягувачам перераховуються несвоєчасно. Сума коштів, утриманих та не перерахованих потерпілим, складає понад 0,5 млн. грн., зі сплати аліментів – понад 60 тис. грн.

Неповною мірою використовувались надані органам внутрішніх справ повноваження щодо розшуку засуджених, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчих інспекціях, не розшукано 60 осіб.

 

8. Міжнародне співробітництво

Торік  виконано 23 звернення іноземних компетентних установ про надання правової допомоги у кримінальних справах різних категорій та прийнято кримінальне переслідування стосовно 2-х осіб.

Органами досудового слідства області підготовлено 27 міжнародних слідчих запитів про проведення слідчих процесуальних дій та 3 кримінальні справи передано іноземним компетентним установам у порядку передачі кримінального переслідування.

Підготовлено 25 запитів про видачу правопорушників, яких було затримано правоохоронними органами іноземних держав. На теперішній час іноземними компетентними установами задоволено 12 запитів, відповідно до яких 10 осіб передано українській стороні. У видачі двох осіб відмовлено.

Протягом 2011 року судами області постановлено 10 обвинувальних вироків стосовно виданих в Україну осіб.

Органами внутрішніх справ в області затримано 5 осіб, яких оголошено у розшук іноземними компетентними установами (Росія, Молдова, Грузія). З них: видачу 4-х осіб задоволено Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції України, а 1 особу звільнено через неотримання запиту про її видачу. При   затриманні  вказаних  осіб  порушень їх прав та вимог кримінально-процесуального законодавства не допущено.

Порушень екстрадиційного законодавства не допущено.

 

Подробнее...
 
Коммунальная теплоэнергетика. Перспектива развития.
26.02.2012 14:13

Интервью с директором южного филиала Украинского научно исследовательского института инжпроект,

заслуженным энергетиком Украины - Владимиром Васильевичем Скороходом.

Институт во все времена определяет техническую политику государства в вопросах теплогазоснабжения. Какова сегодня роль и миссия института?

Институт и сегодня определяет техническую политику государства в вопросах газоснабжения и теплоснабжения. Он  является разработчиком нормативных документов по этим направлениям.Это и ДБН «Газоснабжение», и ДБН «Котельные установки», и «Правила безопасности систем газоснабжения Украины», и много других нормативных документов. Самые сложные проекты систем газоснабжения, схемы газоснабжения и теплоснабжения населенных пунктов выполняются специалистами института. В 2006 году создан южный филиал в г. Херсоне, который выполняет те же функции, что и головное предприятие, но с большим уклоном на системы теплоснабжения.

Подробнее...
 
«Мета Рейтингу – підвищити авторитет сумлінного платника податків як економічної основи розвитку держави», – Валентина Арбузова
25.02.2012 20:39

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА – СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ»

 

«Мета Рейтингу – підвищити авторитет сумлінного платника податків як економічної основи розвитку держави», – Валентина Арбузова

В прошлом году впервые был проведен Всеукраинский рейтинг «Добросовестные налогоплательщики — 2010». Это стало логическим продолжением нашей многолетней работы, ко­торая в первую очередь направ­лена на поддержку украинского налогоплательщика. Ежегодную премию добросовестного пла­тельщика мы учредили для по­пуляризации открытого ведения бизнеса, а также для стимулиро­вания честной уплаты налогов. Цель рейтинга абсолютно понят­на — повысить авторитет добро­совестного налогоплательщика, как ключевой фигуры общества и экономической основы развития государства. С помощью конкур­са мы хотим выразить им благо­дарность за надлежащее испол­нение своих обязанностей перед государством.

 

Хочу сказать без ложной скром­ности, что Украине тоже есть кем гордиться! Сегодня многие отече­ственные предприятия, не смотря на существующие трудности, увеличива­ют объемы производства, стараются внедрять новые технологии, увеличи­вают количество рабочих мест, повы­шают уровень социальной защищен­ности работников. И в то же время они в полном объеме выполняют свои налоговые обязательства.

Именно о таких предприятиях должна знать вся страна. Ведь они вы­ходят на первые позиции не только бла­годаря самоотверженной и эффектив­ной работе руководителей, трудовых коллективов, но и благодаря соблюде­нию принципов честного и прозрачно­го ведения бизнеса.

Можно констатировать, что конкурс уже получил всеукраинскую популярность. В прошлом году на участие в рейтинге было подано более тысячи заявок от украинских предпринимателей. И 224 из них стали победи­телями по итогам первого тура. На
всеукраинском уровне было награждено 54 предприятия из 21 региона страны. Наиболее активно участие в конкурсе принимали аграрии, строительные компании и представители масс-медиа. К слову, среди известных предприятий-победителей были:
Телерадиокомпания «Студия 1 + 1», ПАО«Кневстар», госпредприятие «Одесский морской торговый порт». ПАО «ИНГ Банк Украина» и др.

 

Рейтинг отличается тем, что в его основе лежат особые критерии оце­нивания номинантов. Если говорить более конкретно, то кроме полноты и своевременности уплаты налогов, пла­тежной дисциплины в целом, будут учи­тываться и другие факторы, такие как своевременность выплаты заработной платы, уровень социальной защищен­ности работников, проведение благо­творительных акций и внедрение соци­альных программ на предприятии. По нашему мнению, именно эти критерии развития бизнес-культуры предприятия.

Рейтинг проводится по десяти но­минациям. Оргкомитет предложил номинации, которые охватывают практически все сферы хозяйствен­ной деятельности: аграрный сектор, область культуры, науки, права, стро­ительство, масс-медиа, промышлен­ность, торговлю и услуги, транспорт и связь, финансы, банковский и стра­ховой секторы, медицину. В этом году номинацию «Сфера промышленности» мы разбили на три подноминации: тя­желая промышленность, легкая про­мышленность и пищевая промышлен­ность. В прошлом году эта номинация получила больше всего заявок, так как промышленность является ведущей отраслью экономики и наиболее объем­ной по количеству предприятий, рабо­тающих в этой сфере.

В рейтинге может принять участие любой субъект предпринимательской деятельности, являющийся плательщиком налога на прибыль предприя­тий на общих основаниях и у которого отсутствуют налоговые долги иди дока­занные в судебном порядке нарушения налогового законодательства.

Наш рейтинг — именно тот инстру­мент, который подталкивает пред­принимателя быть честным перед го­сударством, вместе с тем требуя и от представителей власти относиться к бизнесменам с надлежащим уваже­нием. Предприятия, которые открыто декларируют свои доходы, вовремя и в полном объеме платят налоги и не на­рушают закон, имеют право требовать и от чиновников такой же открытости и добросовестности. Более того, честных налогоплательщиков станет гораздо больше, если в этом будет заинтересо­вано государство. Если будут созданы все условия для ведения бизнеса, на­логи будут приемлемыми, стимулирую­щими налогоплательщика.

Скажем откровенно: уровень налого­вой культуры в Украине пока далек от показателей стран ЕС и мира в целом. В развитых государствах доля теневой экономики не превышает 5%, у нас же она в несколько раз выше. Думаю, что с повышением культуры уплаты налогов мы будем наблюдать соответствующее повышение уровня «прозрачности» бизнеса.

Вроде бы каждому из нас хочется видеть свою страну богатой и про­цветающей. И когда каждый поймет, что от его налоговой сознательности зависит благополучие государства, района, города или села, тогда мы достигнем своей цели. Но некоторые вещи нужно пояснять. Низкий уровень налоговой культуры отечественных плательщиков связан, в том числе и с колоссальным объемом, а иногда и нестабильностью украинского зако­нодательства, его частичной непонят­ностью и противоречивостью. Часто нарушения в сфере налогообложения — следствие не умышленных поступ­ков, а недостаточной информирован­ности. Но хочу подчеркнуть и то, что налоговая культура — это не только добросовестное отношение плательщи­ков к своим обязанностям уплаты нало­гов и сборов, но и профессиональное, непредвзятое отношение сотрудников фискальных органов к предприятиям и бизнесменам.

В основе налоговой культуры лежит взаимная ответственность, и имен­но этот принцип мы стараемся за­ложить в отношения фискальных органов с предпринимателями. Но, к сожалению, далеко не всегда легко най­ти взаимопонимание с налоговиками, если рассматривать спорные вопросы с точки зрения плательщиков налогов. В этой ситуации главное для нас — со­хранить баланс интересов всех сторон. Мы, как Ассоциация налогоплательщи­ков, выстраиваем взаимоотношения с Государственной налоговой службой на основе принципа эффективного вза­имодействия власти и общественности. На сегодняшний день ГНСУ является нашим главным стратегическим пар­тнером. Поэтому совместно работаем над усовершенствованием налогового законодательства, наши представители активно участвуют в подготовке ГНСУ проектов нормативно-правовых актов по вопросам налогообложения. Мы стараемся сделать так, чтобы налого­плательщики смогли высказать свою точку зрения о той или иной проблеме в сфере налогообложения. Такую «об­ратную связь» устанавливаем, в том числе и через наши многочисленные образовательные мероприятия. При­влекая к обсуждению актуальных про­блем представителей органов власти, способствуем созданию открытых и по­нятных правил налогообложения. Ведь для этого мы и существуем.

Интервью Валентины Арбузовой журналу "Статус"

 

 
Звітно-виборча конференція ТВ АППУ в Херсонській області
27.12.2011 19:52

В Херсоні 16 грудня 2011 р. відбулася звітно-виборна конференція. Олександра Максименко переобрано на посаду голови Ради ТВ АППУ в Херсонській області на наступний період.

На  звітно-виборній конференції ТВ ВГО АППУ в Херсонській області, яка відбулася  в приміщенні Херсонської торгово-промислової палати, обрано новий керівний склад територіального відділення.

Звіти голови Ради ТВ ВГО АППУ в Херсонській області  О.Максименка та голови Ревкомісії ТВ ВГО АППУ С.Скалозуба делегати конференції затвердили без значних зауважень. Усі учасники конференції, що прийняли участь у жвавому обговоренні доповідей за результатами діяльності поставили позитивну оцінку керівництву територіального відділення.

Дійсно за строк каденції керівництвом ТВ роботи проведено чимало. Діяльність відділення починалася два роки тому практично з нуля, прийшлося повністю перереєструвати його як юридичну особу, майже півроку пішло на здолання перепон з боку попереднього керівництва. Зростання чисельності членських організацій АППУ – юридичних осіб з двох до більш ніж двох десятків, та декількох десятків фізичних осіб можна вважати за позитивну динаміку. Але така динаміка не може задовольнити нікого з керівників та активістів ТВ АППУ. Тому, одним з найголовніших завдань на наступні два роки була затверджено необхідність активніше збільшувати членську базу ТВ АППУ в Херсонській області шляхом залучення юридичних осіб.

Також відмічено, що за звітний період (жовтень 2009 – листопад 2011 р.р.) проведено багато вагомих заходів, які свідчать про підсилення впливу Асоціації на процеси становлення громадського суспільства в Україні, налагодження партнерських стосунків між платниками податків і владними структурами, підвищення авторитету платника податків. Найбільш суттєві з них це участь у заходах по обговоренню проекту Податкового кодексу, участь у другому турі Всеукраїнського Рейтингу "Сумлінні платники податків", у конкурсі юних митців "Податки очима дітей", у всеукраїнському обговоренні на тему «Методи впливу громадськості на владу з метою захисту платників податків». 9 членів ТВ АППУ є представниками в дорадчих органах при органах виконавчої влади, в тому числі І.Бжезицький очолює Регіональну раду підприємців при Херсонській ОДА, а О.Максименко очолює Громадську раду при ДПС в Херсонській області та Громадську раду при ТВ АМКУ в Херсонській області. 5 членів ТВ АППУ є депутатами різних рівнів – від депутата селищної ради до депутата обласної ради

Запрошений на загальні збори Заступник Голови ДПА в Херсонській області Олександр Фещенко також прийняв активну участь в обговоренні проблем, що стоять перед ТВ АППУ та ДПС у Херсонській області в нашій спільній роботі та розвитку наших взаємовідносин. Він зазначив, що підписання 21 березня 2011 року Меморандуму податкових відносин між ДПА в Херсонській області та ТВ АППУ  було значним кроком у вирішенні спільних проблем. Проте його виконання залишало бажати кращого, цьому також дуже заважала постійна кадрова невизначеність у податкових органах області. ДПС у Херсонській області і надалі працюватиме над покращенням взаємовідносин між платниками податків та органами податкової служби області, що сприятиме збільшенню добровільної сплати податків. І в цій важливій справі вони бачать головним партнером саме ТВ АППУ.

Учасники конференції затвердили стратегічні напрямки роботи Територіального відділення ВГО "Асоціація платників податків України" в Херсонській області на період 2012 – 2013 роки.

О.Максименко

 
20 лет прокуратуре независимой Украины
30.11.2011 21:36

1 декабря профессиональный праздник прокуратуры Украины.

Интервью с прокурором Херсонской области Константином  Борисовичем Свиденко


В 1989 году я поступил в Харьковский юридический институт, который впоследствии был переименован в Харьковскую юридическую академию, а затем – в Украинскую Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. После ее окончания в 1994 году я работал старшим следователем прокуратуры, прокурором-криминалистом в городе Донецке, прокурором-криминалистом в областной прокуратуре, затем заместителем прокурора района г. Донецка, прокурором Старобешевского района, прокурором межрайонной прокуратуры в Ясиноватой. Потом я вновь работал в Донецке, начальником отдела областной прокуратуры и в 2007-2010 – в аппарате Генеральной прокуратуры. Такое вот последовательное продвижение по служебной лестнице.

–Мечтали ли Вы в юности, что все сложится именно так, как сложилось? Прокурор области – достаточно ответственная должность, от Ваших решений и действий зависят судьбы людей. Как Вы чувствуете себя в этом кресле?

– Я бы сказал, что не достаточно, а очень ответственная должность. Во-первых,  за плечами стоит большой коллектив прокуратуры области, почти 100 человек, да и в целом по области в составе прокуратуры трудится более 300 человек. Во-вторых, в этих стенах действительно решаются такие вопросы, которые находятся под пристальным вниманием общественности Херсонщины: социально-экономические вопросы, вопросы заработной платы, законности судебных решений.

Говорить о том, что я когда-то мечтал стать прокурором, не приходится. Эта профессия для меня не чужая, мой отец работал в органах прокуратуры. К сожалению, его сегодня уже нет в живых. Назвать  свой выбор случайным я не могу, но мечты о должности прокурора области у меня не было. Все ступени лестницы я проходил постепенно, шаг за шагом, каких-то стремительных взлетов не было. Просто на каждой должности я стремился максимально обеспечить конкретное направление работы, определенное руководством. И если на сегодня мне доверено выполнять обязанности прокурора области, я должен делать это с максимальной отдачей.

Что же касается выбора пути, я видел, как работал отец, но в 17 лет, заканчивая школу, я собирался поступать вовсе не в юридический институт. Я серьезно занимался спортом, и у меня было желание стать тренером. Но после того,  как я отслужил в армии, в значительной мере под влиянием отца решил пойти в юриспруденцию. А  мечты?.. Я человек, который не мечтает, а живет сегодняшним днем.

– Говорят, что Херсонщина – довольно сложный регион. Все те, кто приезжают из других регионов, утверждают, что это именно так. А Вы ощутили такую особенность, и что можно сделать, чтобы устранить сложность?

– Бороться со сложностью не нужно. По моему мнению, если что-то не сложно, значит, оно не работает. Нет сложностей и проблем у тех, кто не работает. Поэтому я не могу сказать, что Херсонщина – уникальный регион. Работая в Донецке, Киеве, и по своей работе в Генпрокуратуре бывая в разных уголках нашей страны, можно сказать, что в каждом регионе есть свои сложности не субъективного, а объективного плана. Есть своеобразный менталитет у людей в зависимости от местности, но говорить о невероятной сложности Херсонщины не приходится. Везде живут люди, есть законопослушные, а есть и наоборот.

– В преддверии Вашего профессионального праздника что Вы можете сказать о коллективе, с которым Вы работаете? Довольны ли Вы его работой? Какую роль играет коллектив в выполнении обязанностей, которые возлагает на Вас государство?

– По большому счету, коллектив и выполняет те задачи, которые ставит Генеральный прокурор, президент. Руководство прокуратуры области обозначает приоритеты, организует работу коллектива. А вот по тому, как сотрудники выполняют задания, и оценивается работа руководителя.  Я считаю, что коллектив у нас достаточно сильный. Недавно мы сократили аппарат, оптимизировали его численность. И я думаю, что это организует, мобилизует оставшихся работников. На местах тоже работают крепкие коллективы, и в  качественном, и в количественном составе вполне могут справляться со своими задачами.

– 20 лет независимой украинской прокуратуре. Изменились ли приоритеты, основные направления прокурорского надзора?

– Мне не довелось работать во время перехода от советского строя к демократическому. Но могу сказать, что сейчас происходят эпохальные перемены, связанные и с изменениями в законодательстве, и с изменениями в прокурорском надзоре. Сейчас никого не интересуют количественные показатели. Работа прокуратуры сконцентрирована исключительно на надзоре за контролирующими органами, органами государственной власти, местного самоуправления, на таких приоритетных сферах как земельная, бюджетная, вопросы заработной платы. Все прокуроры сориентированы на то, чтобы не подменять контролирующие органы, не вмешиваться

в их деятельность. И эффективность прокурорской работы оценивается по тому, как прокурор сумел потребовать, заставить контролирующие органы добросовестно исполнять возложенные на них обязанности.

– Не так давно организована межрегиональная природоохранная прокуратура. Чем вызвано ее создание?

– Прокуратура  будет заниматься соблюдением законности в бассейне реки Днепр, 216 км реки от Рогачика до Днепробугского лимана – наша территория надзора. Большую тревогу вызывает загрязнение Днепра, застройка берегов, сооружение водных объектов, нерациональное использование водных ресурсов. Положительный опыт работы подобных прокуратур в других странах заставил создать Днепровскую межрегиональную природоохранную прокуратуру, которая будет включать в себя 6 прокуратур, включая Херсонскую. Задача поставлена Генеральным прокурором следующим образом – и нашей прокуратуре не стоит уходить от проблем Днепра, мы должны взаимодействовать с природоохранной прокуратурой, учитывать эффективный опыт работы других государств.

– Для многих поколений прокурор – весьма значительная фигура, облеченная почти безграничной властью, пользующаяся авторитетом. Какие  человеческие качества важны для прокурорского работника?

– Раньше, чтобы попасть в органы прокуратуры, нужно было или пройти воинскую службу, или иметь двухгодичный как минимум стаж юридической работы. Человек уже успевал сформироваться как профессионал, как личность. Сегодня таких ограничений нет, и на работу к нам приходят юноши и девушки 21-22 лет, которые сразу после школы и института занимают весьма ответственные должности. Но в подавляющем большинстве своем (я принимал участие в работе двух конкурсных комиссий по отбору персонала) имеют неплохую теоретическую подготовку. Знаете, лучше научить молодого специалиста, чем пытаться переучивать того человека, который не хочет и не может по своим профессиональным и моральным качествам выполнять нашу довольно тяжелую и ответственную работу. Перед молодыми людьми сразу ставятся серьезные задания, и кадровые подразделения и прокуроры районов в основном позитивно оценивают работу молодых.

А что касается авторитета, он нарабатывался многими поколениями прокурорских работников, и наша задача – не растерять его, а сохранить и упрочить.

– Кто для Вас является авторитетом, чьему примеру Вы бы хотели следовать?

– Главным авторитетом для меня, как я уже говорил, был и остается мой отец Борис Иванович Свиденко, авторитетом и в профессии, и в жизни. Более 30 лет он отдал работе в прокуратуре.

Да и очень многим людям я благодарен за то, что они поддержали меня на профессиональном пути, поделились своими знаниями  и жизненным опытом.

– Что бы Вы пожелали коллективу, который Вы возглавляете?

Как руководитель я стараюсь обеспечить сотрудников всем необходимым. С помощью Генеральной прокуратуры в этом году мы многое сделали для материально-технического обеспечения аппарата нашей области. А что касается профессионального роста – как говорится, нет предела совершенству.

Желаю всем работникам Херсонской областной прокуратуры: семейного счастья, благополучия, понимания и поддержки близких.

 

 

Николай Руденко

 
«ПерваяПредыдущая351352353354355356357358359360СледующаяПоследняя»

Страница 353 из 364
Яндекс.Метрика